Sequencebreaking

Sequence Breaking / Super Mario 64

Una gran part de la popularitat de Super Mario 64 és que és al costat de Super Metroid en la facilitat amb què es pot executar Sequence Breaking, cosa que el fa molt ...